+385 99 2222 101 | info@therecruitergroup.eu

LOKACIJA: IRSKA
UVJETI: 11.50 – 13 EUR/sat, nedjelje 16.50 EUR/sat, smještaj osiguran (prva 2 mjeseca besplatan)
KRITERIJI: EU dokumenti, znanja engleskog jezika (B1/B2), radno iskustvo